Universitat Rovira i Virgili

Com ho fem?

Com transformarà Aurora la nostra universitat

El marc comú de competències d'Aurora permetrà la integració en tota l'oferta formativa de les habilitats transversals necessàries per desenvolupar emprenedors socials i dotar a l’alumnat d'una mentalitat innovadora.

A través de les 4 àrees estratègiques o Pilot Domains i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els quals marcaran la pauta dels programes en els àmbits de l'educació, la recerca i la innovació, així com en el del servei a la societat.

L'Aurora Institute i els Aurora Expert Centres seran el nexe i la plataforma on trobar les oportunitats de col·laboració i els recursos compartits entre els membres d’Aurora.

A més, contribuirem a un desenvolupament equilibrat del coneixement a Europa a través de la col·laboració amb universitats on la recerca i la innovació estan menys desenvolupades.


Àrees estratègiques (Pilot Domains)

La participació dels estudiants i el compromís social són dos dels aspectes estratègics i diferencials del projecte. Es prepararà a l'alumnat perquè tinguin les habilitats i actituds per ser "emprenedors socials" i es promourà la innovació docent i la recerca en quatre àrees clau:
 


Grups de treball

La missió de la URV s'articula a través de 6 grups de treball o Work Packages que inclouen 26 subgrups.

Grups de treball principals:

Grups de treball tècnics: