Universitat Rovira i Virgili

Què fem?

La nostra missió i visió

La missió de l'Aliança és formar a les pròximes generacions d'estudiants en una sèrie de competències transversals que els permeti aportar valor a la societat i convertir-se en emprenedors i innovadors socials capaços d'afrontar els principals reptes de la nostra societat.

En els tres anys de durada del projecte, l'Aliança Aurora preveu que 800 estudiants, professors, investigadors i personal tècnic i administratiu de les universitats d'Aurora puguin fer estades d'estudis, de recerca i d'intercanvi a les universitats sòcies, així com compartir classes i recursos educatius a través d'una plataforma comuna amb un miler d'unitats d'aprenentatge i fins i tot fer mobilitats virtuals. Es crearà un marc de competències comú entre totes les universitats per integrar les mateixes habilitats als currículums dels ensenyaments i als resultats d'aprenentatge i facilitar el reconeixement dels estudis cursats en altres universitats. 

D’altra banda, volem liderar amb l’exemple i inspirar al nostre entorn com a pioners en sostenibilitat, reduint la petjada de les nostres activitats individuals i col·lectives i fent contribucions substancials a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A través d'aquestes accions de col·laboració, ens acostarem a la nostra visió a llarg termini d'aconseguir un multicampus sostenible, integrat, inclusiu i divers.