Universitat Rovira i Virgili

Qui som?

Enllaços d'interès

Què és Aurora?

Aurora és un projecte de multi-campus en l’àmbit europeu que es va inciar el 2016 amb el projecte de la Xarxa Aurora. Més endavant, el novembre de 2020, en el marc del programa Erasmus+, la Comissió Europea (CE) va escollir el projecte com una de les 41 aliances de la iniciativa “Universitats Europees” que es crearan a la Unió Europea fins al 2024. Aquest programa pretén que a llarg termini els estudiants obtinguin un títol combinant estudis en diversos països alhora que es contribueix a fomentar la competitivitat internacional de les universitats formen part de la iniciativa.

Consulta aquí la fitxa tècnica del projecte.

Què són les “Universitats Europees”?

El programa "Universitats Europees" de la Comissió Europea busca que les universitats aliades tinguin una estratègia integrada per a la docència, amb un vincle estret amb la recerca i la innovació social; que actuïn com un sol campus interuniversitari que ofereixi als estudiants la possibilitat de fer mobilitats en tots els nivells d'estudis així com també al PAS i al PDI. A més, busca que es generin equips europeus de creació de coneixement que abordin junts reptes socials des d'un enfocament multidisciplinari.

Qui forma part d’Aurora?

Una d'aquestes "Universitats Europees" és l'Aliança Aurora, que integra la URV junt amb vuit universitats més dels Països Baixos (Vrije Universiteit Amsterdam); Islàndia (Háskóli Íslands); Alemanya (Universität Duisburg-Essen); Àustria (Universität Innsbruck); Itàlia (Università degli Studi Di Napoli Federico II); República Txeca (Univerzita Palackého v Olomouci); Dinamarca (Handelshøjskolen i København), i el Regne Unit (University of East Anglia).

A més, la Universitat d'Aberdeen (Regne Unit) i la Universitat Grenoble Alps (França) també formen part d'Aurora tot i que no van participar en la convocatòria del programa Erasmus+ i per tant, formalment no són part de les activitats de l'Aliança.

  Coneix les universitats AURORA.D'altra banda, quatre universitats formen part de l'Aliança com a membres associats: la Universitat Pavol Jozef Šafárik (Eslovàquia), la Universitat Nacional V.N. Karazin Kharkiv (Ucraïna), Universitat del Sud-oest "Neofit Rilski" (Bulgària) i la Universitat de Tetova (Macedònia del Nord). Aquestes universitats participen en subprojectes com el de Suport per al desenvolupament de capacitats d'Aurora (Aurora Capacity Development Support).


Governança

La coordinació general d’Aurora està a càrrec de la Vrije Universiteit d’Amsterdam.

EQUIP DIRECTIU

Rector de la U. Islàndia Rector, Jón Atli Benediktsson – President d'Aurora
Presidenta de la VU d’Amsterdam, Mirjam van Praag – Membre
Vicerector de la UEA, David Richardson - Membre
Representant dels Estudiants a Aurora, Alma Ágústsdóttir - Membre estudiant
Rectora de la URV, Maria Jose Figueras - Membre
Rector de la UDE, Ulrich Radtke - Membre

GABINET

Anne-May Janssen, Secretària general d'Aurora
Sabine Sainte-Rose, Directora del programa Aurora European University Alliance 
Maria José Montaña Correa, Gerent 
Anna Klas, Cap de comunicació 
Pim de Boer, Enllaç entre Aurora i la UE