Universitat Rovira i Virgili

Xarxa d'universitats Aurora

Creada originalment el 2016, la Xarxa d’Universitats Aurora és un consorci d’universitats rellevants en recerca, profundament compromeses amb l’impacte social de les seves accions i implicades en la comunitat. La missió general és la d’influir en el canvi social a través de l’excel·lència acadèmica i de la investigació. El 2019 la URV va entrar a formar part d’aquesta xarxa.

El 2020 la Comissió Europea va aprovar l’Aliança d’Universitats Europees Aurora i, amb aquesta acció, s’entra en un nou estadi de cooperació en docència i en recerca. En aquest lloc web en trobareu la informació rellevant i les oportunitats de participació.

Notícies

Més notícies