Universitat Rovira i Virgili

Aurora

Unim l'excel·lència acadèmica amb la rellevància social

Aurora és un consorci d'universitats rellevants en recerca, profundament compromeses amb l'impacte social de les seves accions i implicades amb les comunitats del seu territori. L'activitat d'Aurora va començar el 2016 amb la visió general d’influir en el canvi social a través de l'excel·lència acadèmica i de la investigació. Altres prioritats clau d’Aurora són les de promoure la diversitat i la inclusió així com implicar a l'alumnat perquè lideri els processos d'innovació en l'ensenyament i aprenentatge. La URV va entrar a formar part d'aquesta xarxa l’any 2019.

En 2020, Aurora va rebre un impuls important en ser reconeguda com una de les 41 aliances universitàries europees (European Universities Initiative). Aquest va ser un punt d'inflexió a partir del qual s'entra en un nou estadi de cooperació en docència i recerca. Com a part d'aquesta iniciativa, rebem el suport financer de la Comissió Europea a través dels programes Erasmus+ i Horizon.

En aquest lloc web trobareu la informació rellevant i les oportunitats de participació en Aurora.
 

Notícies

Més notícies