Universitat Rovira i Virgili

Aurora per a Personal docent i investigador (PDI)

Pròximes activitats

Què t’oferim?

Aurora ofereix al PDI una plataforma i un marc institucional per a l'intercanvi, l'aprenentatge entre iguals i el desenvolupament de nous formats i projectes d'ensenyament i aprenentatge. El PDI interessat a col·laborar pot rebre suport per a trobar els contactes adequats per al seu projecte en les universitats de l’aliança a través de la URV Aurora Office.

FORMACIÓ I RECURSOS


MOBILITAT


COOPERACIÓ